Zapraszamy Państwa do zrzeszenia się w Forum Koordynatorów ds. dostępności, którego ideą jest stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on- line

Najbliższe spotkanie 11 lutego poświęcone zostanie zagadnieniom związanym z:

Obsługą klienta o szczególnych potrzebach: osoby z niepełnosprawnością słuchu w kontakcie z Urzędem/ Instytucją

  • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać na temat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Podczas spotkania przeanalizujemy raz jeszcze wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie objętym przedmiotem zajęć.
  • Następnie w szczegółowy sposób omówimy potrzeby i bariery osób z niepełnosprawności słuchu oraz prawidłowe sposoby obsługi tych osób.

Inspiracją do utworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych są działające od wielu lat liczne fora działające przy Ośrodkach FRDL. Fora te stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych. Obecnie przy FRDL działa 80 forów samorządowych, które zrzeszają blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.

Szczegóły dotyczące Forum