Szanowni Państwo

Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum pt. Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna, które zaplanowane jest 17 września 2021 r. w godzinach 9.30 – 13.30 .

Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostaną zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r. :

 • zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności,
 • zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 14 września 2021 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową koordynatora z danego województwa lub maila Forum Koordynatorów forumkoordynatorow@frdl.org.pl

Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 15 września link do webinarium.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Anna Jagiełło

Regionalny koordynator Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Milena Dudek

Regionalny koordynator Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Katarzyna Marciniak – Mordel

Koordynator zespołu FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi

Magdalena Kubik – Szczerba

Kierownik zespołu ds. szkoleń FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

 

Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

 

17 września 2021 r.

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.45 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące

Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

O wrześniowym spotkaniu Forum Koordynatorów:

 • Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostaną zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia. Od 5 września 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności.
 • Zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Wobec powyższego, na zbliżającym się Forum zostaną poruszone zagadnienia, które pozwolą na realizację poniższych korzyści:

 • wskazanie w jaki sposób zapewnić możliwość złożenia przez osoby zainteresowane wniosku o zapewnienie dostępności takiej, jaka zostanie określona we wniosku,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej przygotowania się na ewentualne procedury postępowania skargowego w przypadku nie zapewniania dostępności,
 • omówienie praktycznych rozwiązań z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej wraz ze źródłami ich finansowania,
 • zdobycie wiedzy kiedy i w jakich sytuacjach dostęp alternatywny będzie uznany za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – case study, praktyka zastosowania, ciekawe rozwiązania.

09.45 – 11.30 Postępowanie skargowe przy braku dostępności:

Program: 

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności - identyfikacja podmiotów składających.
 2. Przykład wniosku i omówienie.
 3. Procedura postępowania skargowego w przypadku braku zapewnienia dostępności.

Prowadząca:

Socjolog, specjalista ds. dostępności, trenerka. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianie dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.

11.45 – 13.30 Dostępność architektoniczna w praktyce:

Program: 

 1. Dostępność architektoniczna – praktyczne rozwiązania i źródła finansowania.
 2. Dostęp alternatywny – omówienie wyjątkowych sytuacji zastosowania wraz z procedurą odpowiedzi na wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej.

Prowadząca:

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.