Szanowni Forumowicze

w imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zapraszam Państwa do udziału w  najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2022r. w godzinach 9.30 – 13.30.

 Tematyka spotkania dotyczyć będzie dostępności cyfrowej w życiu instytucji w praktyce.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku. Serdecznie zapraszam. 

Koordynator Forum 

Milena Dudek


Szanowni Państwo poniżej przedstawiam szczegóły kolejnego spotkania online, które zostało zaplanowane na 30 września. 

Znajomość zasad postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym uwzględnienie wymagań dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się i niepełnosprawności jest niezwykle istotne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w jednostce. Uczestnictwo w spotkaniu naszego Forum pozwoli jego Członkom poznać uwarunkowania prawne, praktyczne rozwiązania oraz najczęściej występujące problemy w organizacji skutecznego systemu pierwszej pomocy, a także w kwestiach projektowania, organizacji i prowadzenia akcji ewakuacyjnej. Celem spotkania będzie: 

  • Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie organizacji prawidłowo funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w instytucji.
  • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem wymagań osób o graniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.
  • Przedstawienie uwarunkowań prawnych w zakresie organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
  • Omówienie zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń w tym pożaru i ewakuacji, z uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.

W drugiej części spotkania zostaną omówione zasady Tworzenie dokumentów dostępnych powstałych w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.
Celem tej części sesji forum będzie uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępności dokumentów. Przypomnimy czym dostępność jest, a także omówimy sposoby prawidłowego przygotowania dokumentów dostępnych. Podczas analizowania poszczególnych zagadnień zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości oraz wskażemy, w jaki sposób unikać pułapek związanych z zapewnieniem dostępności. Omówimy zagadnienia związane z:

  • koniecznością przeszkolenia pracowników organizacji w zakresie przygotowywania dostępnych dokumentów,
  • potrzebą zapewnienia odpowiedniego oprogramowania,
  • określania właściwych priorytetów,
  • stawianymi wymagania względem podwykonawców,
  • cechy dokumentów dostępnych.

W załączniku znajdą Państwo szczegółowy opis spotkania.

Milena Dudek

Koordynator Forum