Marta Tartanus-Oryszczak,
Przewodnicząca Zarządu Śląskiego Forum Sekretarzy, Sekretarz Miasta Gliwice.

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalność: gospodarka miejska i regionalna. Z gliwickim samorządem związana od października 2003 roku. W latach 2007 - 2008 pełniła funkcję zastępcy naczelnika Biura Prezydenta Miasta
i Rady Miejskiej, a od 14 lipca 2008 r. objęła stanowisko naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową. Od 3 stycznia 2022 roku pełni funkcję sekretarza miasta Gliwice.  

Aleksandra Gajda,
Członek Zarządu Śląskiego Forum Sekretarzy, Sekretarz Miasta Tarnowskie Góry

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Wydział Prawa i Administracji w zakresie administracji oraz Uniwersytetu Opolskiego - Wydział Ekonomiczny w zakresie administracja publiczna. Pracująca w samorządzie od 1997 r. Z tarnogórskim  samorządem związana od grudnia 2006  roku. Od dnia 7 grudnia 2006 r. na stanowisku Sekretarza Miasta.

 

Zbigniew Gamza,
Członek Zarządu Śląskiego Forum Sekretarzy, Sekretarz Gminy Marklowice.

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu Informatyki. Od 1991 do 2010 roku nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim. Od 1996 roku pracownik Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na stanowisku informatyka, początkowo na ½ etatu, a od 2010 roku w pełnym pełny wymiarze jako kierownik powstającego Biura Informatyki. Od 2016 roku naczelnik Wydziału Informatyki - Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych, stanowiącego Centrum Usług Wspólnych. W latach 2019-2023 Sekretarz Miasta Wodzisławia Śląskiego. Obecnie Sekretarz Gminy Marklowice.