Serdecznie zapraszamy przewodniczących rad gmin i powiatów z województwa dolnośląskiego do udziału w Forum. Udział w Forum służy podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności przewodniczących rad w sprawowaniu ich funkcji, ale i zdobywaniu niezbędnej wszystkim radnym wiedzy potrzebnej przy wypełnianiu publicznego mandatu. Forum jest także płaszczyzną wymiany doświadczeń i informacji między członkami Forum.

Przynależność do Forum daje przewodniczącym rad z terenu województwa możliwość podnoszenia wiedzy samorządowej koniecznej dla sprawowania funkcji przewodniczącego, jest płaszczyzną wzajemnej wymiany doświadczeń i konsultacji jego członków. W ośrodkach naszej Fundacji, która minionym roku obchodziła 25-lecie swojego istnienia, takich forów samorządowych skupiających pracowników jst czy radnych, funkcjonuje ponad 70.

Zasady przynależności gminy czy powiatu do określonego forum są następujące – należy wypełnić deklarację członkowską forum podpisaną przez wójta/burmistrza/prezydenta/starostę oraz regulować kwartalne składki członkowskie (pobierz deklarację). W zamian za tę składkę Ośrodek koordynuje pracę Forum, organizuje spotkania szkoleniowo-konsultacyjne dla członków Forum oraz w razie potrzeby zapewnia pomoc doradczą w sprawach nagłych.