Zarząd Forum:

Przewodniczący Zarządu:

Jan Szulik - Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Członkowie Zarządu:
Bożena Jaromin - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień Urzędu Gminy Bestwina.

Kajetan Kansy - były Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Tarnowskie Góry

Iwona Trzeciakowska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Raciborza