Najbliższe spotkania w ramach Śląskiego Forum Zamówień Publicznych odbędą się w siedzibie Ośrodka 21 września i 11 października 2023 r.

21 września 2023 r. zapraszamy do Ośrodka w Katowicach na stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych nt. "Nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027. Udzielanie zamówień w ramach projektów współfinansowanych z UE". 

11 października 2023 r.  zapraszamy do Ośrodka w Katowicach na stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych nt. "Ułatwienia i problemy wynikające ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Wybrane zagadnienia".