W dniach 28-29 września 2023 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe zorganizowane dla Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień.  Poruszono na nim tematykę szerokiego spektrum pracy osób współpracujących w samorządzie z organizacjami, które pomagają uzależnionym. Spotkanie rozpoczęło się warsztatem na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Podczas drugiej części goszczono wybitnego piłkarza śląskiego.

Szkolenie realizowane było stacjonarnie w Hotelu Elbrus*** Spa & Wellness ul. Słoneczna 8, Szczyrk.


6 czerwca 2023 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień nt. "Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw".


W dniach 6-7.10.2022 r. w Bystrej odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień, podczas którego zostały omówione zasady wydawania zezwoleń na napoje alkoholowe oraz będą Państwo okazję uzyskać wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, z uwzględnieniem planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień, odbyło się 22 czerwca br. w siedzibie Szpitala Psychiatrycznego w Toszku ul. Gliwicka 5. Spotkanie było wyjątkową okazją do omówienia i podzielenia się doświadczeniem w zakresie aktualnych problemów uzależnień w praktyce klinicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym powyższej wizyty studyjnej.