Zarząd Dolnośląskiego Forum Skarbników 2020 - 2023 r.

 

Paweł Twardowski - Przewodniczący Forum, Skarbnik Gminy Czarny Bór,

Wioletta Srokowska-Chmiel - Pierwsza Wiceprzewodnicząca Forum, Skarbnik Miasta Kłodzka,

Agata Kubuj-Orman – Druga Wiceprzewodnicząca Forum, Skarbnik Gminy Lewin-Kłodzki.