Szanowni Państwo,

Chcę zainteresować Państwa inicjatywą powołania na Dolnym Śląsku Forum Sekretarzy. Przy okazji organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Forów Sekretarzy w Warszawie powstała inicjatywa powołania forum przy Ośrodku Fundacji w województwie dolnośląskim. W każdym województwie przy Ośrodku Fundacyjnym już takie Fora funkcjonują, brakuje nam jednak Państwa obecności i opinii.

To Forum, podobnie jak ponad 70 innych działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną i nie posiadającą osobowości prawnej. Celów działania Dolnośląskiego Forum Sekretarzy jest kilka: podnoszenie poziomu wiedzy, i doskonalenie umiejętności osób zajmujących stanowiska Sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Forum będzie posiadało własny statut i na pierwszym spotkaniu planowanym w czerwcu br. Chcemy zaproponować członkom, aby w każdym kwartale odbywały się min. 2 spotkania, a kwartalna składka członkowska wyniosła ok. 500 zł netto. Wysokość proponowanej składki będzie bardzo korzystna dla urzędu, jeśli porównać obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do udziału Sekretarzy w urzędach gmin, miast i powiatów województwa dolnośląskiego. W załączeniu i na stronie internetowej naszego Ośrodka www.okst.pl w zakładce Forum zamieszczamy deklarację, której wypełnienie będzie świadczyło o Państwa zainteresowaniu planowaną inicjatywą, projekt statutu Dolnośląskiego Forum Sekretarzy oraz dodatkowe informacje na temat Forum. Tam też znajdziecie Państwo informacje na temat innych forów działających przy naszym Ośrodku.

Zapraszamy do naszego biura we Wrocławiu (zastrzegamy zmianę miejsca przy dużej frekwencji) na pierwsze spotkanie, które planujemy zorganizować 18 czerwca br. Tematem przewodnim będzie powołanie oraz funkcjonowanie Forum ale także planowany na wrzesień Kongres Sekretarzy. Dodatkowo zapraszamy tego dnia na krótkie warsztaty z tematu „Opór pracowników wobec zmian - autodiagnoza potencjału organizacyjnego i rozwijanie myślenia strategicznego”. Licząc na Państwa zainteresowanie powoływanym Forum łączę wyrazy szacunku i poważania.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Milena Dudek – kierownik FRDL OKST biura we Wrocławiu: milena.dudek@okst.pl, tel. 507-450-179. Zachęcamy do kontaktu.

Anna Jakubowska
Dyrektor Ośrodka we Wrocławiu