Szanowni Państwo,

w 2023 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego będzie organizatorem najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad i sejmików: Krajowego Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Kongres odbędzie się 17 - 18 marca 2023 r. w Hotelu Stok w Wiśle.

Inicjatywa przygotowania Kongresu Przewodniczących jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty działających przy ośrodkach regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Forów Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów. Przygotowane zostało wydarzenie o charakterze merytorycznym i zasięgu ponadregionalnym dającym możliwość zebrania się w jednym miejscu w celu wspólnego nabywania wiedzy, debaty oraz integracji środowiska radnych gmin, miast i powiatów z całej Polski.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy zapoznają się z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych dla praktyki funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto omówione zostaną kwestie związane z nadzorem RIO nad samorządem oraz finansowaniem inwestycji gminnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych. Nie zabraknie także wątku współpracy Rad i Sejmików z organem wykonawczym.

Oprócz wykładów, prelekcji w programie Kongresu zostanie zarezerwowany czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych. Planowane wydarzenie jest bardzo istotne dla nas wszystkich, zwłaszcza w obliczu wyzwań związanych ze zmianami legislacyjnymi i sytuacją społeczną, gospodarczą i polityczną.

Jesteśmy przekonani, że Kongres będzie niezwykłym, merytorycznym wydarzeniem, szeroko komentowanym w Polsce zarówno przez media jak i uczestników Kongresu.

Wyrażam nadzieję, że Państwa udział pozwoli nam wzmocnić przekonanie, że Przewodniczący Rady i Sejmików stanowią grupę zawodową mającą istotne znaczenie w nowoczesnym i sprawnym zarządzeniu w jednostce samorządu terytorialnego.