Zapraszamy 22-23 września 2023 r. na spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. Aktualne zagadnienia w funkcjonowaniu JST. Zakończenie kadencji organów JST. 
Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w Hotelu Kolejarz, ul. Stroma 2, 43-450 Ustroń.