Zapraszamy 12 września 2023 r. do Ośrodka we Wrocławiu na kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników, które poprowadzi ekspertka w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości. Finanse publiczne jako finanse nas wszystkich mają specyficzne zasady funkcjonowania - wymagają m.in. transparentności, przejrzystości i szczególnej uważności przy podejmowaniu decyzji finansowych. Rachunkowość jednostek budżetowych jest zatem nieco odmienna od zwykłej rachunkowości podmiotów funkcjonujących poza obszarem finansów publicznych. Na szkoleniu porozmawiamy o tych obszarach szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości m.in. wynikające z protokołów RIO i NIK, również w odniesieniu do sporządzanych sprawozdań finansowych i budżetowych. Powiemy też jak im przeciwdziałać.


Celem forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.