Zapraszamy 9 kwietnia 2024 r. na spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników  w formule szkolenia stacjonarnego nt. "Prawo pracy dla Skarbnika".


Celem forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.