Szanowni Forumowicze

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników, które odbędzie się 5 września br. Celem spotkań z proponowanymi ekspertami jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum. Dlatego też zapraszamy Państwa do siedziby Fundacji we Wrocławiu na szkolenie stacjonarne, dzięki któremu będą Państwo mieli możliwość przedstawienia swoich kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z Ekspertem prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

Od roku samorządy funkcjonują w warunkach podwyższonej inflacji, która dotyka wszystkich aspektów działalności JST: wydatków bieżących, wartości planowanych i realizowanych inwestycji i możliwości korzystania z kredytów czy obligacji, co przekłada się też na sposób konstruowania WPF. Dlatego tematem tego spotkania jest WPŁYW INFLACJI I ROSNĄCYCH STÓP PROCENTOWYCH NA PROGNOZOWANIE WPF, FINANSOWANIE INWESTYCJI I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ZADŁUŻENIEM. OMÓWIENIE RYZYK I SPOSOBÓW IM PRZECIWDZIAŁANIA.

Serdecznie zapraszam

Milena Dudek - Koordynator Forum


Szanowni Państwo, Szanowni członkowie Forum

Zachęcam do kolejnego spotkania się na szkoleniu stacjonarnym, które zostało zaplanowane na 16 września w siedzibie ośrodka Fundacji we Wrocławiu.

Tematem szkolenia będzie Planowanie budżetu i WPF na rok 2023 Po raz kolejny nasz ekspert - ceniony i dobrze Państwu znany będzie mógł omówić wszelkie inne interesujące i ważne dla Państwa kwestie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku oraz zapraszam do kontaktu z Koordynatorem Forum.

Milena Dudek

Koordynator Forum 

Szczegółowy program spotkania jest dla Państwa dostępny poniżej.


Celem forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

 

tora