Informacja na temat kolejnego spotkania Forum zostanie podana wkrótce.


Jak przystąpić do forum?

Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3, podobnie jak ponad 70 forów istniejących przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo - konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nieposiadającą osobowości prawnej.
Forum zostało powołane 12 kwietnia 2018 r. przy ośrodku w Katowicach, a liczba członków powiększa się z każdym spotkaniem.
Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3 skierowane jest do przedstawicieli zarządzających żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów, osoby reprezentujące organy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi do lat 3.
Członkostwo w Forum pozwala: poszerzyć fachową wiedzę i doskonalić umiejętności kadry zarządzającej żłobkami, klubami dziecięcymi oraz osób zajmujących się nadzorem, kontrolą nad publicznymi żłobkami i klubami dziecięcymi w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez szkolenia, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.
Korzyści płynące z przystąpienia do Forum:

cykliczny udział w spotkaniach forum (dwa razy na kwartał),

wpływ na tematykę spotkania forum,

konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków forum,

wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy,

udział w spotkaniach ekspertów, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych.

Składka członkowska udziału w Forum wynosi 350 zł brutto/kwartał.

Dodatkowe informacje o działalności Forum są dostępne na stronie Ośrodka w zakładce „Fora”. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na naszej stronie www.okst.pl) i przesłać ją do koordynatora Forum.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem Forum:
Renata Bąk
Koordynator Forum
tel. 32 253 84 09 w. 24,
kom. 606 894 320,
renata.bak@okst.pl