Inicjatywa założenia Śląskiego Forum Skarbników powstała w trakcie zjazdu skarbników województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodnio – pomorskiego w Gdańsku. Podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, Śląskie Forum Skarbników będzie organizacją szkoleniowo - konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 

Celem działalności Śląskiego Forum Skarbników jest podnoszenie poziomu wiedzy, doskonalenie działania osób zajmujących się finansami w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez działalność: szkoleniową, konsultacyjną oraz wzajemne wspieranie się członków Forum dzięki wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. 

Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego w zakresie finansów publicznych. 

Forum działa na podstawie przyjętego uchwałą statutu i na pierwszym spotkaniu wybrany został zarząd oraz ustalona została częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. Członkowie Forum spotykają się 2 razy w każdym kwartale a kwartalna składka członkowska wynosi 350 zł. Wysokość składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do do udziału w Śląskim Forum Skarbników.