Informacja na temat kolejnego spotkania Forum zostanie podana wkrótce.

 

Koordynator Forum

Renata Bąk