Za nami kolejne spotkanie Członków Dolnośląskiego Forum Skarbników, które odbyło się w dniu 22 kwietnia o godzinie 10:00. 

Temat spotkania była 

POPRAWA WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA SAMORZĄDÓW POPRZEZ NOWOCZESNE FORMY REALIZOWANIA INWESTYCJI PRZEZ JST.

Uczestnicy zapoznali się z prognozami finansowymi na najbliższą przyszłości, ponadto przedstawiony został efektywny model finansowania inwestycji gminnych uwzględniający oszczędności oraz zasady realizacji inwestycji poprzez emitowanie obligacji komunalnych i obligacji przychodowych.

 


26 marca odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników.

Temat::

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID DLA JST. KLASYFIKACJA, EWIDENCJA, ROZLICZANIE ORAZ INNE WAŻNE KWESTIE FINANSOWE DLA JST NA BAZIE USTAWY O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

PROGRAM:

  1. Fundusz Przeciwdziałania Covid (FPC) – istota, podstawy prawne.
  2. Zasady realizacji zadań realizowanych ze środków FPC.
  3. Plan finansowy dla środków z FPC oraz ich ujęcie w budżetach poszczególnych lat.
  4. Klasyfikacja budżetowa dla środków z FPC na różne zadania. Ewidencja księgowa środków z FCP.
  5. Zasady rozliczania środków z FCP.
  6. Tarcza Antykryzysowa – ważne kwestie finansowe dla JST.

29 stycznia odbyło się Dolnośląskie Forum Skarbników, tematem przewodnim spotkania były:

ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU

Na Forum omówione zostały zmiany rozliczania podatku VAT oraz wskazane zostały najnowsze planowane zmiany i ich wpływ na bieżące rozliczenia. 


W dniu 24 listopada odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników

Tematem przewodnim było: „Zasady rozliczania wpłat na PPK w jst. Od naliczenia do rozliczenia oraz korekty wpłat i raportowanie do instytucji finansowej”

Celem spotkanie Forum była prezentacja zagadnień związanych z prowadzeniem rozliczeń składek na PPK, raportowaniem do instytucji finansowej oraz prowadzeniem ewidencji księgowej PPK. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.


W dniu 30 pażdziernika odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników, które było poświęcone sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w związku z COVID-19, zmianą w wieloletniej prognozie finansowej JST dokonanych w związku z COVID-19  (specustawa z 2 marca 2020 r.), oraz nowym źródłom dochodów JST (ze środków Funduszu COVID-19). 


Mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników, które odbyło się w dniu 18 września 2020 roku w formie stacjonarnej siedzibie ośrodka we Wrocławiu.

Temat spotkania brzmiał: "Aktualne zagadnienia i nieprawidłowości w rachunkowości urzędów, starostw, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych w 2020 roku".

Podczas Forum omówione zostały bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości JST, JPS i innych jednostek organizacyjnych.