17 maja 2018 roku w Katowicach powołane zostało Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

Celem działalności Forum jest: podnoszenie poziomu wiedzy, doskonalenie działania osób zajmujących się zagadnieniami gospodarki przestrzennej oraz gospodarką nieruchomościami poprzez działalność szkoleniową, konsultacyjną oraz wzajemne wspieranie się członków Forum dzięki wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.

Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego w zakresie planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 17 maja 2018 r. dokonano wyboru Zarządu Forum na I kadencję w składzie: Magdalena Korzeniowska - Przewodnicząca oraz Grażyna Szmida i Aneta Reszka.
Uchwalono również Statut Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

Wysokość składki kwartalnej wynosi 300 zł. W ramach składki uczestnik Forum bierze udział w 1 spotkaniu na kwartał. Wysokość składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do udziału w Śląskim Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Deklarację członkostwa można znaleźć w zakładce Dokumenty formalne.