Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Informatyków już 30 sierpnia. Szkolenie odbędzie się stacjonarnie, w siedzibie Ośrodka Kształcenie Samorządu Terytorialnego im. w. Pańki w Katowicach.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą jak prawidłowo udostępniać zasoby lokalne instytucji w ramach pracy zdalnej (home office). Praca zdalna jest nadal bardzo popularną formą wykonywania pracy. Aby ta praca była skuteczna i efektywna niezbędne jest prawidłowe udostępnienie lokalnych zasobów instytucji i ich ochrona.

Spotkanie poprowadzi Trener IT, specjalizujący się w dziedzinach Microsoftu, teorii i praktyk funkcjonowania sieci komputerowych, monitorowania i rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym pracowników biurowych. Posiada ukończone kursy i certyfikaty m in.: Microsoft Certified Trainer, Analiza incydentów oraz podatności systemu informatycznego przy wykorzystaniu technik hakerskich, Wdrażanie infrastruktury Microsoft® Windows® Server 2003: usługi sieciowe.