Serdecznie zapraszamy przewodniczących rad gmin i powiatów z województwa śląskiego do udziału w Forum. Udział w Forum służy podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności przewodniczących rad w sprawowaniu ich funkcji, ale i zdobywaniu niezbędnej wszystkim radnym wiedzy potrzebnej przy wypełnianiu publicznego mandatu. Forum jest także płaszczyzną wymiany doświadczeń i informacji między członkami Forum. Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów działa od 2007 roku na mocy Uchwały z dnia 26 czerwca 2007 r. 

Przynależność do Forum daje przewodniczącym rad z terenu województwa możliwość podnoszenia wiedzy samorządowej koniecznej dla sprawowania funkcji przewodniczącego, jest płaszczyzną wzajemnej wymiany doświadczeń i konsultacji jego członków. 

Zasady przynależności gminy czy powiatu do określonego forum są następujące – należy wypełnić deklarację członkowską forum podpisaną przez wójta/burmistrza/prezydenta/starostę oraz regulować kwartalne składki członkowskie. W zamian za tę składkę Ośrodek koordynuje pracę Forum, organizuje spotkania szkoleniowo-konsultacyjne dla członków Forum oraz w razie potrzeby zapewnia pomoc doradczą w sprawach nagłych.