Szanowni Państwo,

W październiku 2016 r. powołano przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach kolejne branżowe forum – Śląskie Forum Sekretarzy.


To Forum, podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej. Cele działania Śląskiego Forum Sekretarzy to: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących stanowiska Sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Pierwsze spotkanie było okazją do szkolenia w zakresie tematu Efektywne przywództwo, które poprowadził Pan Marek Pietkiewicz, trener z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sprzedażą, negocjacji, kształtowania umiejętności interpersonalnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, prelegent i moderator kilkudziesięciu konferencji, doradca Posła deputowanego do Europarlamentu.