Kadencja 2022 - 2024

Przewodnicząca Zarządu Forum:

 

Beata Świgoń – Urząd Miejski w Będzinie,

Członkami Zarządu są:

Jolanta Międzybrodzka – Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej

Jadwiga Sowa – Urząd Metropolitalny GZM w Katowicach

Katarzyna Starkowska – Urząd Miejski w Sosnowcu

Gabriela Dratwińska – Urząd Gminy w Bobrownikach