Przewodnicząca Forum:
Barbara Snopek (Urząd Miasta Łazy)

Członkowie Zarządu Forum:

Artur Dzikowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – mgr prawa oraz mgr administracji. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości na Politechnice Śląskiej i z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa potwierdzający złożenie egzaminu dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

 

 

 

Katarzyna Starkowska - Urząd Miasta Sosnowiec

 

 

 

 

Agnieszka Jamrozy (Starostwo Powiatowe Mikołów)

Jolanta Międzybrodzka (Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej)