Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych, które odbędzie się już 16 września w siedzibie Ośrodka w Katowicach.

Zaplanowane szkolenie, noszące tytuł "Audyt podmiotów przetwarzających", skupione będzie na przedstawieniu zasad przeprowadzania audytu podmiotów przetwarzających dane osobowe. Prowadzący przedstawi wzory niezbędnych dokumentów z zakresu czynności Inspektorów Ochrony Danych. Spotkanie stanowić będzie idealną okazję do weryfikacji własnej dokumentacji oraz dyskusji, nad najważniejszymi zapisami