Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych, które odbędzie się 25 czerwca, w godzinach od 10:00 do 13:30.

Omówiony zostanie temat związany z ochroną danych osób zgłaszających naruszenie prawa, czyli ASPEKTY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM DYREKTYWY W SPRAWIE OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA UNII - OCHRONA SYGNALISTÓW

Spotkanie poprowadzi niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jednostkach samorządowych. Czynny Koordynator ds. dostępności oraz sygnalistów w Urzędzie.

Zapraszamy