Szanowni Państwo,

Przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach powołano kolejne branżowe forum – Śląskie Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST. Pierwsze spotkanie Śląskiego Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST miało miejsce 23 marca 2017 w Katowicach.

To Forum, podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej.

Do Forum zostali zaproszeni pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem Forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Fora Samorządowe działające przy Ośrodku to unikalna propozycja Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dotycząca sposobu kształcenia pracowników administracji samorządowej. Śląskie Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST, podobnie jak ponad 80 forów istniejących przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej. Celem Forum będzie: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Spotkania będą odbywały się cyklicznie, a każde z nich będzie poświęcone dyskusji na tematy, które każdorazowo będą wybierali członkowie Forum. Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani będą eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych. Spotkania Forum będą również okazją do integracji pracowników współpracujących z organizacjami pozarządowymi na terenie całego województwa śląskiego, a nie tylko na małym obszarze.