Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich członków FORUM do udziału w kolejnym szkoleniu w ramach ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI, które odbędzie się 15 czerwca. Szkolenie poświęcone zostanie tematowi: PROCES BUDOWLANY PROWADZONY W OPARCIU O PRZEPISY OGÓLNE USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE,

Działalność inwestycyjno-budowlana – która łączy się z przekształcaniem przestrzeni oraz wpływa na szeroko rozumiane środowisko – stanowi klasyczny przykład ingerencji administracji publicznej w sferę praw jednostki. Proces reglamentacji w działalności inwestycyjno-budowlanej w zasadniczej części realizuje się w wydawaniu rozstrzygnięć przez organy administracji publicznej. W toku proponowanego szkolenia przedstawiony zostanie tok procesu inwestycyjno-budowlanego, ze wskazaniem rozstrzygnięć, które mogą być podjęte na każdym z jego etapów. W szczególności omówione zostaną formy ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sposoby dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, a także tryby oddania do użytkowania obiektu budowlanego. Szkolenie obejmuje również przedstawienie działań, które mogą być podjęte w toku samowolnie prowadzonych robót budowlanych, w tym także procedurę legalizacji obiektu stanowiącego tzw. samowolę budowlaną.

Szkolenie poprowadzi ekspert prawa budowlanego, doświadczona trenerka, od lat pracująca naukowo, jako ekspert SKO oraz jako dyrektor w prywatnym przedsiębiorstwie z branży deweloperskiej.