Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum, które odbędzie się w Ośrodku w Katowicach 13 września 2022 r.. Tematem spotkania będzie "Ustawa rewitalizacyjna i obowiązki gminy związane z miejscowym planem rewitalizacji". W trakcie stacjonarnego spotkania uczestnikom zostanie przekazana praktyczna wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Przedstawimy konkretne przykłady rewitalizacji. Zaprezentujemy dobre praktyki w tym zakresie.

Zapraszamy