Zapraszamy 13 czerwca 2023 r. do Ośrodka w Katowicach na stacjonarne zajęcia praktyczne, na których przedstawimy zasady sporządzania projektu planu miejscowego wg przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzący zajęcia podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania projektów wg „nowego” rozporządzenia, a także przeanalizuje dokumentację prac planistycznych wg jego wytycznych.