4 marca 2024 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Informatyków nt. "Infrastruktura klucza publicznego (pki)"


11-18 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie on-line nt. "Pracuj wydajnie i bezpiecznie w środowisku Microsoft & zbuduj cyfrową twierdzę".

Szkolenie w sposób kompleksowy zaprezentowało najważniejsze zagadnienia związane z wydajnością i bezpieczeństwem środowiska chmurowego Microsoft.


28 września 2023 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Informatyków. W trakcie zajęć on-line kompleksowo przedstawiono jak pozyskać wsparcie grantowe na projekty „Cyberbezpieczny Samorząd” jako bezpośrednie wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.


5 czerwca 2023 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych oraz Śląskiego Forum Informatyków.

Zagadnienie infrastruktury technicznej stanowiło doskonałą okazję do zacieśnienia współpracy między specjalistami z zakresu ochrony danych osobowych i służbami IT. Spotkanie zostało poprowadzone głównie metodami warsztatowymi – które pozwoliły nie tylko udoskonalić wiedzę na temat technicznych i prawnych kwestii ochrony danych osobowych, ale również było polem do poprawy komunikacji we współpracy między inspektorem ochrony danych osobowych a informatykiem w JST. Jej poprawa, zrozumienie wzajemnych pojęć i ról w zakresie bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych jest niezwykle istotne z perspektywy minimalizowania ryzyka łamania zabezpieczeń, dodatkowo usprawnia i optymalizuje pracę obu stanowisk.


23 marca 2023 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Informatyków  „Słów kilka o (cyber)bezpieczeństwie w jst czyli co zrobić, aby było skuteczne”.


22 lutego 2023 r.  odbyło się spotkanie on-line Śląskiego Forum Informatyków nt. "Przeprowadzenie analizy ryzyka i monitorowanie bezpieczeństwa sieci w urzędzie".


23 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Informatyków zrealizowane w formie wizyty studyjnej w wiodącej instytucji w zakresie tworzenia systemów bezpieczeństwa. W trakcie spotkania we Wrocławiu była możliwość poznania Platformy bezpieczeństwa SmartSOC, która wykrywa i bada włamania, tożsamości i priorytetyzuje luki w zabezpieczeniach oraz monitoruje środowiska chmurowe i lokalne.


23 września 2022 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Informatyków nt. "Bezpieczeństwo systemów, analiza ryzyka i audyt cyberbezpieczeństwa". W trakcie spotkania zostały omówione poszczególne kroki związane z oceną ryzyka systemów informatycznych i zabezpieczeń.


8 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Informatyków nt. "Podstawy cyberbezpieczeństwa dla każdego". 

Na spotkaniu Prowadzący wskazał jak prawidłowo i skutecznie chronić stanowiska pracy przed cyberatakami oraz najważniejsze aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa elektronicznego zasobów informatycznych. Omówione zostały zagadnienia związane z ochroną informacji. 

Spotkanie poprowadził Trener IT, specjalizujący się w dziedzinach Microsoftu, teorii i praktyk funkcjonowania sieci komputerowych, monitorowania i rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym pracowników biurowych. Posiada ukończone kursy i certyfikaty m in.: Microsoft Certified Trainer, Analiza incydentów oraz podatności systemu informatycznego przy wykorzystaniu technik hakerskich, Wdrażanie infrastruktury Microsoft® Windows® Server 2003: usługi sieciowe.


30 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie Forum. 

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się jak prawidłowo udostępniać zasoby lokalne instytucji w ramach pracy zdalnej (home office). Praca zdalna jest nadal bardzo popularną formą wykonywania pracy. Aby ta praca była skuteczna i efektywna niezbędne jest prawidłowe udostępnienie lokalnych zasobów instytucji i ich ochrona.

Spotkanie poprowadził Trener IT, specjalizujący się w dziedzinach Microsoftu, teorii i praktyk funkcjonowania sieci komputerowych, monitorowania i rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym pracowników biurowych. Posiada ukończone kursy i certyfikaty m in.: Microsoft Certified Trainer, Analiza incydentów oraz podatności systemu informatycznego przy wykorzystaniu technik hakerskich, Wdrażanie infrastruktury Microsoft® Windows® Server 2003: usługi sieciowe.


W dniu 8 września 2020 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Forum nt. "Tworzenie dostępnych treści zasobów stron internetowych". 

Zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r, elementy zawarte na stronach internetowych powinny być przygotowane z uwzględnieniem standardów WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Spotkanie poprowadził certyfikowany ekspert ds. WCAG pierwsze zainteresowania dostępnością cyfrową były związane z tłumaczeniem napisów do filmów jak również sposób przygotowania dubbingu. Od 2010 roku swoje zainteresowania dodatkowo skupiła wokół problematyki związanej z tłumaczeniem napisów oraz wykorzystania najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT (Computer Assisted/Aided Tools). Od 2012 roku bierze udział w warsztatach związanych z przygotowaniem audiodeskrypcji do filmów i dzieł plastycznych. W 2013 roku inicjuje utworzenie pierwszych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest współautorem Metodologii badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0 dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którą opublikowano w maju 2013 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w latach 2014-2020. W 2016 roku otrzymała certyfikat (PCWA) potwierdzający wiedzę i umiejętności audytowania stron zgodnie z zasadami WCAG 2.0 nadanym przez University of South Australia oraz Media Access Australia. W 2020 roku jest współautorem Metody oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1. Od 8 lat prowadzi warsztaty, szkolenia i seminaria przybliżając tematykę użyteczności i dostępności materiałów elektronicznych oraz stron internetowych.


W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Forum nt. "Cyberbezpieczeństwo jako kluczowe wyzwanie w administracji samorządowej na najbliższe lata. Telepraca czy jest bezpieczna?" 

Podczas szkolenia przybliżone zostały pojęcia i obowiązki wynikające z otoczenia prawnego związanego z cyberbezpieczeństwem. Przedstawione zostały zagrożenia wynikające z ataków cybernetycznych oraz omówione zostaną techniki jak można się przed nimi zabezpieczyć. Omówiliśmy rolę działów IT we wdrażaniu cyberbezpieczeństwa w swoich jednostkach oraz to czy tylko działy IT są odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. Zwrócono uwagę na to co jest ważniejsze: praktyka czy dokumentacja zasad cyberhigieny. Dodatkowo szkolenie rozszerzyliśmy o pilne tematy, które w czasie pandemii są istotne dla działów IT, czyli zorganizowanie telepracy dla części personelu. Omówiono działania pozwalające na właściwe podejście do przygotowania zdalnych stanowisk pracy oraz to jak powinny być przygotowane dokumenty i instruktarze o zagrożeniach związanych ze zdalna pracą. Całość szkolenia miała za zadanie przybliżyć trudny temat cyberbezpieczeństwa, zaprezentować typowe problemy i zagadnienia związane z jego otoczeniem w administracji.

Zajęcia poprowadził absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT (CUI) we Wrocławiu rozszerzonego następnie o usługi finansowe dla 250 jednostek miejskich. Prekursor zmian organizacyjnych w Wydziale Informatyki UM Wrocławia, pozwalających na transformację z wydziału technicznego na wydział usługowy, świadczący usługi zgodnie z ITIL (ISO20000). Twórca i współtwórca ważnych dla miasta projektów, m.in.: budowa bezpiecznej sieci transmisji danych dla urzędu miejskiego, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i pozyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu „Miejski Internet”- bezprzewodowy bezpieczny bezpłatny Internet dla mieszkańców. Wizjoner cyfrowego urzędu, wdrożył w swojej jednostce zarówno elektroniczne obiegi pism oraz obiegi dokumentów finansowych.


27 stycznia 2020 r.
V spotkanie w ramach Śląskiego Forum Informatyków odbyło się 27 stycznia 2020 r. w Katowiach. Temat szkolenia dotyczył: "Wirtualizacja Hyper-v".

Spotkanie poprowadził specjalista/trener, który od 10 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu IT. Prowadzi szkolenia w tematyce sieci komputerowych, Windows Server oraz z technologii Linux. Uzyskał najwyższy tytuł - Microsoft Certified Trainer Certification potwierdzający umiejętności trenerskie w zakresie prowadzenia kursów autoryzowanych Microsoft.


25 listopada 2019 r.
IV spotkanie w ramach Śląskiego Forum Informatyków odbyło się 25 listopada 2019 r. Temat szkolenia, które zostało przedstawione w Ośrodku w Katowicach dotyczył: "Dokumentowanie wykonywania funkcji przez inspektora ochrony danych".

Spotkanie poprowadziła doktor nauk prawnych, radca prawny, partner Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”. Specjalizują się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018). Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.


26 września 2019 r.
Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Informatyków odbyło się 26 września 2019 r. w Ośrodku w Katowicach. Temat szkolenia dotyczył: "Oprogramowanie a prawo autorskie".

Spotkanie poprowadził adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów i Fotografików (OZZ ZPAF), Departament Własności Intelektualnej i Nowych Technologii (Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek).


4 czerwca 2019 r.
W dniu 4 czerwca 2019 r. w Katowicach odbyło się II spotkanie w ramach Śląskie Forum Informatyków poruszające temat "Active Directory".

Spotkanie poprowadził specjalista/trener, który od 10 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu IT. Prowadzi szkolenia w tematyce sieci komputerowych, Windows Server oraz z technologii Linux. Uzyskał najwyższy tytuł - Microsoft Certified Trainer Certification potwierdzający umiejętności trenerskie w zakresie prowadzenia kursów autoryzowanych Microsoft.


7 marca 2019 r.
Śląskie Forum Informatyków zostało oficjalnie zawiązane w Jastrzębiu Zdrój w dniu 7 marca 2019 r. Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru członków Forum na I kadencję w składzie: Gracjan Haka - Przewodniczący oraz Leszek Ignatowicz, Łukasz Mitko.
Uchwalono również Statut Śląskiego Forum Informatyków oraz wysokość składki kwartalnej. Oprócz części oficjalnej związanej z działalnością Forum, była również część szkoleniowa i dotyczyła tematu: "Bezpieczeństwo systemu Windows 10".
Spotkanie poprowadził specjalista/trener, który od 10 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu IT. Prowadzi szkolenia w tematyce sieci komputerowych, Windows Server oraz z technologii Linux. Uzyskał najwyższy tytuł - Microsoft Certified Trainer Certification potwierdzający umiejętności trenerskie w zakresie prowadzenia kursów autoryzowanych Microsoft.