Serdecznie zachęcamy Pełnomocników, koordynatorów, dyrektorów, kierowników i pracowników odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi do zainteresowania się inicjatywą powołania kolejnego branżowego forum przy Ośrodku Kształcenia Samorządu im. Waleriana Pański – Śląskiego Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST.
Spotkania Forum będą odbywały się cyklicznie - raz na kwartał, a każde z nich będzie poświęcone dyskusji na tematy, które każdorazowo będą wybierali członkowie Forum. Członkowie uczestniczą w spotkania w ramach kwartalnej składki członkowskiej, która została ustalona na poziomie – 200 zł brutto. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją na adres Ośrodka.