Kolejnye spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych odbyło się online 14 czerwca 2024 r

Tematem spotkania było: Przygotowania do opracowania raportu o zapewnieniu dostępności instytucji.


24 maja 2024 r. odbyło się spotkanie Forum. Tematem było: Zapewnianie dostępności w zamówieniach publicznych.


1 marca 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych.
Tematem spotkania było: Monitorowanie wdrażania dostępności. Audyty, narzędzia, praktyczne rozwiązania.


26 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych.
Tematem spotkania była dostępność cyfrowa.


Kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych odbyło się online 8 grudnia 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.00.

Tematy spotkania:

 1. Strategia wdrażania dostępności w jednostce.
 2. Uniwersalne projektowanie a ustawa o dostępności. Najważniejsze kwestie dotyczące uniwersalnego projektowania w pracy Koordynatora ds. dostępności.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się online 27 października 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.45.

Tematy spotkania:

 1. Plan na rzecz zapewniania poprawy dostępności. Na co zwrócić uwagę i jak sobie pomóc w jego przygotowaniu i wdrażaniu?
 2. „Nic o nas, bez nas- Koordynatorów ds. dostępności”. Dyskusja i przygotowanie stanowiska Forum Koordynatorów ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie proponowanych zmian w ustawie o zapewnieniu dostępności.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 14 lipca 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Tematem spotkania będą 2 istotne kwestie:

KONKURSY OFERT I REALIZACJA ZADAŃ ZLECANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW USTAWY O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI

oraz

DOSTĘPNOŚĆ W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, a także odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.


Szanowni Państwo

Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Na spotkaniu poruszone zostaną 3 istotne kwestie:

 1. Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Planowane zmiany ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Proste testy dostępności cyfrowej do wykorzystania w jsfp

Szczegóły w załączniku. Do zobaczenia 

Koordynator Forum
Milena Dudek


Szanowni Państwo

Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Tematem spotkania będą 2 istotne kwestie:

 • Fundusz Dostępności-aspekty praktyczne.

Prezentację o Funduszu Dostępności przedstawi: Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Specjalista ds. analiz finansowych.

 • Dostępność, przymus czy potrzeba- jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w jsfp? Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.

Zajęcia poprowadzi: trener, ekspert z zakresu wdrażania dostępności, wyposażony w wiedzę i cenne doświadczenie, poparte bezpośrednią współpracą z jednostkami oraz wieloletnią pracą jako psycholog, mediator.

Szczegóły w załączniku. Do zobaczenia 

Koordynator Forum
Milena DudekW imieniu FRDL zapraszam Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 24 marca 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Zajęcia prowadzone będą przed dwóch ekspertów, a tematem spotkania jest: Dostępność wczoraj, dostępność dziś, dostępność jutro. Jak ją właściwie i skutecznie realizować w instytucji? Najważniejsze wyzwania oraz rozwiązania w praktycznym zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegóły w załączniku. Do zobaczenia 

Koordynator Forum
Milena Dudek

 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w  pierwszym w 2023 roku spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Tematem spotkania będą praktyczne aspekty dostępności cyfrowej, a uczestnik najbliższej sesji:

 • dowie się, co powinna zawierać dostępna cyfrowo strona internetowa, aplikacja mobilna,
 • pozna zalecenia WCAG i ich odzwierciedlenie w polskim prawie,
 • pozna zasady wykorzystania poszczególnych elementów w publikowanych treściach w ramach standardu WCAG ,
 • pozna oprogramowanie i urządzenia, wspomagające w kontekście standardu WCAG, w tym czytnik ekranu dla niewidomych i program powiększający dla użytkowników słabowidzących,
 • będzie potrafił zidentyfikować błędy i nieprawidłowości związane z dostępnością cyfrową w praktyce, w tym te dotyczące wyświetlanych i zamieszczanych na stronie treści, filmów, dokumentów,
 • dowie się, jak poprawnie redagować dostępne treści/komunikaty internetowe zgodnie z obowiązującym standardem WCAG,
 • dowie się, jak należy przygotowywać treść pisma, tak aby była zrozumiała dla odbiorców,
 • pozna standardy przygotowywania tekstów w formacie ETR.

Zajęcia będą przeprowadzane w formie warsztatu, z podkreśleniem praktycznych aspektów omawianych w programie treści.

Szczegóły w załączniku. Do zobaczenia 

Koordynator Forum
Milena Dudek


Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Forum Koordynatorów ds. Dostępności które odbędzie się 16 grudnia 2022 r. Podczas spotkania omówimy zagadnienia dotyczące:
1.  Monitoringu dostępności w jednostce.
2.  Wniosku o zapewnienie dostępności a postępowania skargowego na brak

Szczegóły w załączniku. Do zobaczenia 

Koordynator Forum
Milena Dudek
 


Szanowni Forumowicze

w imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zapraszam Państwa do udziału w  najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2022r. w godzinach 9.30 – 13.30.

 Tematyka spotkania dotyczyć będzie dostępności cyfrowej w życiu instytucji w praktyce.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku. Serdecznie zapraszam. 

Koordynator Forum 

Milena Dudek


Szanowni Państwo poniżej przedstawiam szczegóły kolejnego spotkania online, które zostało zaplanowane na 30 września. 

Znajomość zasad postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym uwzględnienie wymagań dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się i niepełnosprawności jest niezwykle istotne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w jednostce. Uczestnictwo w spotkaniu naszego Forum pozwoli jego Członkom poznać uwarunkowania prawne, praktyczne rozwiązania oraz najczęściej występujące problemy w organizacji skutecznego systemu pierwszej pomocy, a także w kwestiach projektowania, organizacji i prowadzenia akcji ewakuacyjnej. Celem spotkania będzie: 

 • Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie organizacji prawidłowo funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w instytucji.
 • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem wymagań osób o graniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie uwarunkowań prawnych w zakresie organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
 • Omówienie zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń w tym pożaru i ewakuacji, z uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.

W drugiej części spotkania zostaną omówione zasady Tworzenie dokumentów dostępnych powstałych w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.
Celem tej części sesji forum będzie uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępności dokumentów. Przypomnimy czym dostępność jest, a także omówimy sposoby prawidłowego przygotowania dokumentów dostępnych. Podczas analizowania poszczególnych zagadnień zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości oraz wskażemy, w jaki sposób unikać pułapek związanych z zapewnieniem dostępności. Omówimy zagadnienia związane z:

 • koniecznością przeszkolenia pracowników organizacji w zakresie przygotowywania dostępnych dokumentów,
 • potrzebą zapewnienia odpowiedniego oprogramowania,
 • określania właściwych priorytetów,
 • stawianymi wymagania względem podwykonawców,
 • cechy dokumentów dostępnych.

W załączniku znajdą Państwo szczegółowy opis spotkania.

Milena Dudek

Koordynator Forum

14 lipca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Koordynatorów ds. dostępności. Na spotkaniu przedstawiono aspekty prawne obowiązków jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jst i jednostek podległych w zapewnieniu dostępności podczas wydarzeń typu: spotkania, szkolenia, konferencje, wydarzenia masowe (np. piknik rodzinny), wydarzenia realizowane przez biblioteki i inne jednostki. Uczestnicy Forum zastanawiali się nad dobrymi praktykami w zakresie zapewniania dostępności oraz nad tym, jak sprawiać, by w tych wydarzeniach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy.


27 czerwca 2022 r.  odbyło się spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Tematem spotkania było "Praktyczne wymiary dostępności informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach publicznych."

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. 

18 marca odbyło się spotkanie, którego tematyką było:

 • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać o rozwiązaniach, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności architektonicznej i komunikacyjnej.
 • Prowadzący omówią najczęstsze problemy, wynikające z ich doświadczeń audytowych i wskażą propozycje rozwiązań.
 • Następnie zostanie przedstawiona problematyka aktualizacji planów dostępności i wyzwań, jakie stoją przed koordynatorami w związku z nimi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. 


11 lutego 2022 odbyło się spotkanie którego Tematem była:

"Obsługa klienta o szczególnych potrzebach: osoby z niepełnosprawnością słuchu w kontakcie z Urzędem/ Instytucją, które zaplanowane jest 11 lutego 2022r." 

 • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać na temat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Podczas spotkania przeanalizujemy raz jeszcze wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie objętym przedmiotem zajęć.
 • Następnie w szczegółowy sposób omówimy potrzeby i bariery osób z niepełnosprawności słuchu oraz prawidłowe sposoby obsługi tych osób.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zorganizowała spotkanie Forum pt. Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna, które odbyło się 17 września 2021 r

Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostały zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r. :

 • zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności,
 • zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 


16 lipca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum, poświęcone problematyce obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ekspertem, prowadzącym dyskusję, był doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 
 


18 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. Przedmiotem spotkania była problematyka zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ekspertem prowadzącym spotkanie był Pan Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Tematyka spotkania została podzielona na 3 bloki, składające się z zagadnień dotyczących istotnych kwestii w zakresie ustawy o dostępności cyfrowej, proponowanych zmian do ustawy oraz praktycznego stosowania przepisów na przykładzie uproszczonej listy kontrolnej, pomocnej przy sprawdzaniu dostępności stron www. 

Gościem specjalnym na spotkaniu był Minister Michał Cieślak, Członek Rady Ministrów, odpowiadający za konsultacje rządowego projektu Samorząd 3.0.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta- praktyka w zakresie praktycznego stosowania przepisów.


28 maja 2021 r. odbyło się Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. W czasie spotkania omówione zostały Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności. Podsumowano dotychczasowe działania w zakresie organizacji dostępności, podkreślając, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym, wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Prowadzący spotkanie wskazywał na działania, podjęte do maja w zakresie dostępności oraz o tych, które są planowane w kolejnych miesiącach.

Spotkanie w formie wspólnych warsztatów dla Członkowie Forum, było kolejną odsłoną rozpoczętej na wcześniejszych spotkaniach dyskusji, dotyczącej dobrych praktyk z zakresu zapewnienia dostępności w swoich instytucjach.

Spotkanie podzielone na 6 bloków trwało około 4 godzin i dostarczyło wielu ciekawych spostrzeżeń i nowych tematów, na kolejne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanych spotkaniach!