Zapraszamy Państwa, członków oraz osoby chętne do zgłoszenia swojego uczestnictwa w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej do spotkania w temacie ROZLICZENIE FINANSOWE POMIĘDZY GMINAMI W PRZYPADKU UCZNIÓW NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI GMINY PROWADZĄCEJ LUB DOTUJĄCEJ PLACÓWKĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI.

Spotkanie członków Forum odbędzie się 11 czerwca w godzinach od 9:00 do 13:00 w wygodnej i bezpiecznej formule online.

Zapraszamy zainteresowane samorządy do przystąpienia do Forum, którego misją jest wzajemne wspieranie się członków poprzez spotkania szkoleniowe, dyskusje, wymianę doświadczeń oraz przygotowywanie wystąpień do organów nadzorczych i centralnych.