Już 22 września zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST. Tematem przewodnim spotkania będzie "Kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Orzecznictwo. Zmiany w związku z COVID-19"

Spotkanie poprowadzi zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, specjalista i wieloletni szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości, kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych, CGAP.