Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się sprawami oświaty w gminach i powiatach województwa śląskiego do udziału w Forum. Udział w Forum służy podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności pracowników zajmujących się oświatą poprzez szkolenia, ale także stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń i informacji między członkami Forum. W trakcie swojego funkcjonowania Forum opracowało kilkanaście stanowisk merytorycznych, które były przesyłane do MEN i RIO.