Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
  • na adres poczty elektronicznej: milena.dudek@okst.pl; szkolenia@okst.pl