Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się sprawami planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami województwa śląskiego do udziału w Forum. Udział w Forum służy podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności pracowników zajmujących się sprawami związanymi właśnie z nieruchomościami poprzez szkolenia, ale także stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń i informacji między członkami Forum.