W skład Zarządu Śląskiego Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST wchodzą:

Przewodnicząca Zarządu:
Beata Łuczak  -  od ośmiu lat pracuję w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, tematyka współpracy z organizacjami pozarządowymi jest mi bardzo dobrze znana, nie tylko z racji wykonywanych zadań ale i posiadanego wykształcenia, ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim „Zarządzanie Organizacja Pozarządową w Unii Europejskiej”.
Teoria jak i realizacja jej w praktyce dają duże możliwości, a jeśli dodać do tego spotkania Forum Osób koordynujących współpracę z NGO w JST, którego założeniem jest m.in. wymiana doświadczeń, są na pewno kapitałem, który będę mogła wnieść dla wspólnego pożytku. Oprócz wymienionych wyżej studiów,ukończyłam jeszcze podyplomowe dziennikarstwo na UŚl., z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej o specjalności pedagogicznej.
Wcześniej pracowałam jako nauczyciel języka polskiego oraz ok. 10 lat na stanowisku kierowniczym w Dzienniku Zachodnim i Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Wydział Zamiejscowy w Katowicach.
Obecnie w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, zajmuję się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi w Siemianowicach Śląskich na rzecz rodziny, seniorów oraz w obszarze polityki społecznej. 

Członowie Zarządu:
Karol Ostalski - Starostwo Powiatowe w Częstochowie.56 LAT, pedagog, trener, wykształcenie wyższe WSP w Częstochowie, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie, studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych Superwizja w animacji i Rozwoju Społecznym, studia podyplomowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych - Kierowanie Procesami Społecznymi w obszarze Rewitalizacji, Przedsiębiorczości, samorządności Lokalnej. Doradca Starosty czestochowskiego, Przewodniczacy Rady Miejskiej w Blachowni I i II kadencji, Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego 2006-2010, trener i ekspert  Centrum aktywności Lokalnej w Warszawie, wieloletni Dyrektor Domu Kultury , zamieszkały w Blachowni. Zainteresowania: zarządzanie, animacja kulturalna i społeczna, nowoczesne technologie (IT, internet itp.), technologie pracy grupowej, zagadnienia związane z funkcjonowaniem NGO i samorządu terytorialnego, muzyka, żeglarstwo, turystyka, polityka.  

Agnieszka Czylok - Urząd Miejski w Czechowicach – Dziedzicach.