Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przewodniczących rad gmin i powiatów z województwa dolnośląskiego do udziału w Forum
. Udział w Forum służy podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności przewodniczących rad w sprawowaniu ich funkcji, ale i zdobywaniu niezbędnej wszystkim radnym wiedzy potrzebnej przy wypełnianiu publicznego mandatu. Forum jest także płaszczyzną wymiany doświadczeń i informacji między członkami Forum.