Szanowni Państwo,


Zapraszamy na kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Skarbników, które odbędzie się 2 września br. w siedzibie naszego biura w Katowicach przy ul. Moniuszki 7 . Zaczynamy o godzinie 10.00. Spotkanie będzie okazją do omówienia zagadnień związanych z wpływem inflacji i rosnących stóp procentowych na prognozowanie WPF, finansowanie inwestycji i bezpieczne zarządzanie zadłużeniem. Omówienie ryzyk i sposobów im przeciwdziałania. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z Ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień, uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi oraz okazja do podjęcia kolejnych znaczących wystąpień i wyzwań w zakresie praktycznego stosowania przepisów stojących przed osobami rozliczającymi finanse jst.

Szczegółowy program spotkania jest dla Państwa dostępny poniżej.

 

Koordynator Forum

Renata Bąk


CZYM JEST ŚLĄSKIE FORUM SKARBNIKÓW
JAK PRZYSTĄPIĆ DO FORUM?

Śląskie Forum Skarbników, podobnie jak ponad 80 forów istniejących przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo - konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nieposiadającą osobowości prawnej.
Forum zostało powołane 23 marca 2018 r. przy ośrodku w Katowicach, a liczba członków powiększa się z każdym spotkaniem.


Śląskie Forum Skarbników skierowane jest do skarbników miast, gmin, powiatu lub województwa oraz osób, które zajmują się sprawami finansowymi w jednostce.


Celem w Forum: jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania instytucji miast, gmin, powiatów, województwa lub zrzeszeń jst oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji.
Korzyści płynące z przystąpienia do Forum:

  • cykliczny udział w spotkaniach forum (dwa razy na kwartał),
  • wpływ na tematykę spotkania forum,
  • konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków forum,
  • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy,
  • udział w spotkaniach ekspertów, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych.

Składka członkowska udziału w Forum wynosi 350 zł brutto/kwartał.
Dodatkowe informacje o działalności Forum są dostępne na stronie Ośrodka w zakładce „Fora”. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na naszej stronie www.okst.pl) i przesłać ją do koordynatora Forum.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem Forum:
Renata Bąk
Koordynator Forum
tel. 32 253 84 09 w. 24,
kom. 606 894 320,
renata.bak@okst.pl