Przed nami kolejne dyskusje i rozważania w ramach Śląskiego Forum Skarbników. Już 28 lub 29 września (termin można wybrać wypełniając kartę zgłoszenia) członkowie forum spotkają się w siedzibie Ośrodka w Katowicach. Tematem przewodnim będzie: 

Rozliczanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności po wyroku TSUE z dnia 25 lutego 2021 roku. VAT, obowiązek podatkowy, stawka, sprawozdawczość budżetowa, metoda netto i brutto

Przez zagadnienie przeprowadzi uczestników specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

 


CZYM JEST ŚLĄSKIE FORUM SKARBNIKÓW
JAK PRZYSTĄPIĆ DO FORUM?

Śląskie Forum Skarbników, podobnie jak ponad 80 forów istniejących przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo - konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nieposiadającą osobowości prawnej.
Forum zostało powołane 23 marca 2018 r. przy ośrodku w Katowicach, a liczba członków powiększa się z każdym spotkaniem.


Śląskie Forum Skarbników skierowane jest do skarbników miast, gmin, powiatu lub województwa oraz osób, które zajmują się sprawami finansowymi w jednostce.


Celem w Forum: jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania instytucji miast, gmin, powiatów, województwa lub zrzeszeń jst oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji.
Korzyści płynące z przystąpienia do Forum:

  • cykliczny udział w spotkaniach forum (dwa razy na kwartał),
  • wpływ na tematykę spotkania forum,
  • konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków forum,
  • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy,
  • udział w spotkaniach ekspertów, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych.

Składka członkowska udziału w Forum wynosi 350 zł brutto/kwartał.
Dodatkowe informacje o działalności Forum są dostępne na stronie Ośrodka w zakładce „Fora”. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na naszej stronie www.okst.pl) i przesłać ją do koordynatora Forum.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem Forum:
Renata Bąk
Koordynator Forum
tel. 32 253 84 09 w. 24,
kom. 606 894 320,
renata.bak@okst.pl