10 października 2007 r. w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie szkoleniowe, poświęcone samorządowemu prawu pracy, podczas którego jednogłośnie podjęto uchwałę o zawiązaniu Śląskiego Forum Pracowników Kadr. Głównym celem funkcjonowania Forum jest doskonalenie sprawności funkcjonowania wydziałów/referatów organizacyjno-kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Forum działa głównie poprze szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymianę doświadczeń.

Podczas spotkania wybrano przewodniczącą i Zarząd Forum. Przewodniczącą Forum została Pani Barbara Paruzel z Urzędu Miasta Chorzów, a pozostałymi członkami Zarządu Pani Barbara Snopek z Urzędu Miasta Łazy oraz Pani Jolanta Międzybrodzka ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.