29-30 maja 2023 r. w Brennej odbyło się spotkanie wyjazdowe zorganizowane w ramach Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3. Poruszono na nim tematykę szerokiego spektrum pracy Dyrektora Żłobka. Spotkanie rozpoczęło się omówieniem bieżących zmian w Kodeksie pracy oraz analizą wewnętrznych przepisów. W drugim dniu podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość poznania własnych mocnych i słabych stron jako osoby zarządzającej zespołem. Dzięki temu szkoleniu będą mogli Państwo świadomie wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby w codziennej pracy oraz właściwie reagować w sytuacjach trudnych.


20 lutego 2023 roku odbyło się w Ośrodku w Katowicach na stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3 nt. "Praca zdalna w praktyce pracodawcy oraz nowe uprawnienia związane z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki, jako aktualne wyzwania z zakresu prawa pracy".


9 grudnia odbyło się ostatnie w 2022 r. spotkanie członków Śląskiego Forum dyrektorów Żłobków. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Dyrektor Agaty Wilczyńskiej w Gminnym Żłobku w Psarach.


29 października 2021 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3 nt. "Cyberbezpieczeństwo a krajowe ramy interoperacyjności w działalności małych podmiotów publicznych"

Spotkanie poprowadził trener biznesu z dużym doświadczeniem. Specjalista ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Animator forum Inspektorów Ochrony danych, prowadzący cykliczne szkolenia dla Inspektorów Ochrony danych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Aktywny Inspektor Ochrony Danych realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach. Urzędnik samorządowy. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.


Kolejne spotkanie w ramach Forum odbyło się 13 maja 2020 r. Przeprowadzone zostało w formie on-line nt. "Odwieszanie usług opiekuńczych w żłobkach, w klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów po 6 maja 2020 roku". 

29 kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas konferencji prasowej o możliwość uruchomienia od 6 maja 2020 żłobków i przedszkoli. Odwieszenie usług opiekuńczych świadczonych w żłobkach i klubach dziecięcych, dla których organami prowadzącymi są samorządy ( tzw. publicznych), jak i tych, prowadzonych przez inne niż JST osoby prawne, bądź fizyczne (tzw. niepublicznych zakładanych jako działalność gospodarcza) wymaga podjęcia szeregu działań, w tym rozpoznania ewentualnych słabych punktów prowadzonej działalności, wdrożenia procedur zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, pracownikom, rodzicom i opiekunom prawnym. Stopniowy powrót do nowej rzeczywistości wymaga ścisłego stosowania się do reguł i wytycznych określonych w tych procedurach. Szkolenie stanowi wsparcie w procesie przywracania usług opiekuńczych, natomiast jego formuła pozwoli uczestnikom zapoznać się zarówno z formalno-prawnymi uwarunkowaniami tego przywracania jak również z aspektami praktycznymi i problemami, które podczas tego procesu mogą się pojawić.W dniu 22 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach Śląskiego Forum Dyrektorów placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Podczas spotkania została omówiona tematyka: ""Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci oraz podejmowanie interwencji zgodnych z obowiązującym prawem "W dniu 1 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach Śląskiego Forum Dyrektorów placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3. 
Podczas spotkania została omówiona tematyka: "Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy".W dniu 13 września odbyło się kolejne spotkanie w ramach Śląskiego Forum Dyrektorów placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3. 
Podczas spotkania została omówiona tematyka: "Organizacja i udzielanie pierwszej pomocy w podmiotach prowadzących opiekę nad dziećmi."W dniu 18 czerwca w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Śląskiego Forum Dyrektorów placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3.


Podczas spotkania została omówiona tematyka: "Obowiązki jst jako organu tworzącego i dotującego zadania opieki nad dziećmi do lat trzech. Zadania kontrolującego i kontrolowanego w świetle obowiązujących przepisów prawa."W dniach 25-26 kwietnia w Jaworze odbyło się kolejne spotkanie w ramach Śląskiego Forum Dyrektorów placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3.

Podczas spotkania została omówiona tematyka: "Rozwój kompetencji menedżerskich dyrektorów żłobków i placówek ".Katowice 23 maja 2018 roku

Podczas kolejnego spotkania określono kolejność prac i potrzeb szkoleniowych na najbliższe miesiące, jednocześnie było to spotkanie z Panem Konarskim w zakresie RODO - tym razem spotkanie miało charakter konsultacyjny na którym omawiano opracowane przez Forumowiczów dokumenty w zakresie RODO.


Pan Tadeusz Konarski - doświadczony wykładowca, prawnik ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.Katowice 12 kwietnia 2018 roku

Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3 zostało oficjalnie zawiązane w Katowicach w dniu 12.04.2018 r.

Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru członków Forum na I kadencję w składzie:

Anna Gruzla - Przewodnicząca

Beata Klimas

Jolanta Włoś 

Uchwalono również Statut Śląskiego Forum Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3 oraz wysokość składki kwartalnej. 

Gościem spotkania był Pan Tadeusz Konarski – prawnik ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. 

Oprócz części oficjalnej związanej z działalnością Forum, omówione zostały zmiany, które czekają administratorów danych osobowych, założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem tego spotkania oraz treściami podjętych uchwał.