Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kolejnej grupy zawodowej przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki powstaje kolejne branżowe forum – Śląskie Forum Zamówień Publicznych.

Forum Zamówień Publicznych, podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach Fundacji na terenie całej Polski, ma być organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej. Celami działania Śląskiego Forum Zamówień Publicznych będą: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach budżetowych, spółkach komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.

Kierownikiem merytorycznym Forum będzie Pan Grzegorz Soluch – wybitny specjalista i praktyk w zakresie zamówień publicznych – od ponad 25 lat odpowiedzialny za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Niezwykle uznany i ceniony ekspert.

Fora samorządowe, autorski, unikalny pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji. Dzięki współpracy w sieci FRDL, Członkowie Forów, posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań publikowanych przez FRDL, mogą również uczestniczyć w krajowych i zagranicznych konferencjach, kongresach, projektach, wizytach studyjnych, etc. Ponadto fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnionymi funkcjami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.

FRDL zainicjowała i moderuje działalność ponad 80 forów samorządowych, które funkcjonują przy Regionalnych Ośrodkach FRDL w całej Polsce, zrzeszając blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest 2 marca 2022 r. w siedzibie Ośrodka w Katowicach. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli:

Radosław Pruszowski: Starszy inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, który specjalizuje się w kontroli zamówień publicznych. W latach 2009 – 2010 był autorem i koordynatorem kontroli koordynowanej w zakresie zamówień publicznych przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe. Autor szkolenia jest uznanym publicystą i stałym współpracownikiem periodyka „Zamówienia Publiczne – Doradca”.

Zbigniew Leszczyński: Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz „Przetarg ograniczony” i „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydanych przez Firmę "Presscom” z Wrocławia; członek założyciel i obecny członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; członek Izby Inżynierów Budownictwa; biegły sądowy Sądu Okręgowego w Częstochowie z zakresu budownictwa; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

Grzegorz Soluch: Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (20 lat doświadczenia w pracy trenera, ponad 450 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Zamówień Publicznych oraz Forum Zamówień na Roboty Budowlane; w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej. Posiada bardzo bogate doświadczenie szkoleniowe. To wyjątkowo ceniony ekspert ze względu na praktyczne prowadzenie szkoleń. Ma doskonały kontakt z uczestnikami szkoleń. Ceniony za profesjonalizm i rzeczowe podejście do omawianych zagadnień.

Jarosław Rokicki: Doktor nauk ekonomicznych; wieloletni pracownik samorządowy i naukowy (ponad 20 letnie doświadczenie w JST, w tym 15 lat pracy na stanowisku kierowniczym oraz 12 lat pracy jako wykładowca na uczelni wyższej). Przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, twórca i administrator „Grupy wsparcia ds. zamówień publicznych" w aplikacji mobilnej. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa samorządowego (w tym zamówień publicznych) i polityki społecznej. Współautor książek: „Zamówienia publiczne Zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami”, „Zamówienia publiczne nie są trudne”, „System zamówień publicznych w Polsce”.

Michał Zastrzeżyński: Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, a wcześniej naczelnik wydziału zamówień publicznych. Wykładowca zamówień publicznych na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Praktyk, pasjonat w zakresie zamówień publicznych z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. Autor licznych publikacji w obszarze zamówień publicznych, w tym w dwumiesięczniku „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” oraz w miesięczniku „Przetargi Publiczne”. Współautor skryptu „Szkoła Zamówień dla Zamawiających Sektora Węgla Kamiennego. Zarys Wykładów". Laureat konkursu „Z życia Zamówieniowca”. Uczestnik projektu nagrodzonego „Kryształem Przetargów Publicznych”. Pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! To będzie wyjątkowe spotkanie.