Informujemy o zmianie lokalizacji na Hotel Beskidian w Węgierskiej Górce, ul. 3-go Maja 12
34-350 Węgierska Górka.

Zapraszamy 5-6 czerwca na kolejne w 2023 roku spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr. 
Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnejHotel *** VESTA Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, ul. Rynek 15, 34-340 Jeleśnia.

• Wiosna obfitowała w liczne zmiany w prawie pracy. W Kodeksie pracy uregulowano zasady kontroli trzeźwości, wprowadzono pracę zdalną jako stałą instytucję prawa pracy oraz implementowano do Kodeksu pracy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ułatwienie łączenie życia zawodowego i prywatnego pracowników oraz wprowadzenie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. Wszystkie te zmiany mają istotny wpływ na sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem świadectwa pracy oraz wniosków pracowników o uprawnienia z tyt. rodzicielstwa. 
• Proponowane szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zmian w prawie pracy w kontekście sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Podczas zajęć prowadzący omówią zmiany w treści umowy o pracę, sposób obsługi wniosków pracowników składanych w postaci elektronicznej, nowe zasady wnioskowania o urlopy z tyt. rodzicielstwa, przetwarzanie danych osobowych związanych z wnioskami pracowników o urlop opiekuńczy oraz zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

Szkolenie będzie znakomitą okazją do spotkania się praktyków działów kadr i wymiany doświadczeń w zakresie bieżących wyzwań.