Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie forum nt. "Czas pracy w 2021 roku. Planowanie i rozliczanie, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP, MRPIPS oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego".

Szkolenie odbędzie się 22 września 2021 r. w godzinach 9.00-13.00.

Prowadzący omówi najważniejsze zagadnienia związane z prawidłową realizacją obowiązków pracodawcy dotyczących pracy zdalnej, kwarantanny, izolacji, rozliczania czasu pracy, urlopów i prowadzanie w tym zakresie prawidłowej dokumentacji. To dobra okazja do spotkania się w gronie praktyków i przedyskutowania wynikających trudności oraz propozycji rozwiązań problematycznych sytuacji w stosowaniu przepisów prawa pracy i pragmatyki samorządowej.

Szkolenie poprowadzi były inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z blisko 20 letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


Zapraszamy na spotkanie Forum nt. "Mobbing i dyskryminacja. Przeciwdziałanie w miejscu pracy".

Zajęcia odbędą się 15 września 2021 r. w godzinach 9.00-13.00.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy oraz stosować zasady, które przeciwdziałają dyskryminacji w zatrudnieniu. Aby skutecznie realizować te obowiązki, należy wiedzieć, jakie czynniki powodują powstawanie mobbingu, co sprzyja rozszerzaniu się zjawiska, kto może być mobberem a kto mobbingowanym, jakie są zasady równego traktowania w miejscu pracy? Celem szkolenia będzie analiza czynników i warunków pracy, jakie mogą powodować działania mobbingowe i dyskryminacyjne oraz wypracowanie szczegółowych procedur zapobiegania mobbingowi oraz dyskryminacji w miejscu pracy.

Szkolenie poprowadzi radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Zapraszamy Państwa na spotkanie Forum nt. "Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością w instytucji publicznej'.

Spotkanie odbędzie się 2 września 2021 r. w godzinach 9.00-14.00.

Program szkolenia został zaplanowany z myślą o dostarczeniu konkretnej wiedzy z zatrudniania kandydatów z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas szkolenia zostaną wykorzystane metody: wykład, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia (tworzenie dostępnych ogłoszeń o pracę), analiza case study, filmy pokazujące dobre i złe praktyki m.in. w prowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Szkolenie poprowadzi socjolożka, specjalistka ds. dostępności, trenerka. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianie dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowała wewnętrzny dokument zawierający przykłady zapisów do umów, OPZ w celu realizacji zapisu art. 4 ust. 3 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.