W grudniu 2022 r. poznamy laureatów tegorocznego Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego.

Tegoroczna edycja jest drugą edycją Rankingu w Województwie Dolnośląskim. Jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W tym roku Rankingi organizujemy we wszystkich Ośrodkach FRDL.

Partnerem merytorycznym Ranking Gmin jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Podobnie, jak w poprzednim roku w ramach Rankingu ocenie poddawane będą wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego tworząc dwie odrębne kategorie oceny wskaźników.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

Ranking Gmin Województwa Dolnośląskiego został objęty Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego .  


PATRONATY HONOROWE


PATRONAT BIZNESOWY


PATRONATY MEDIALNE