Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg obowiązujących przepisów

Program, karta zgłoszenia

Dla osób, które zgłoszą się do 6 sierpnia 2021 r., cena promocyjna 420 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie podczas którego uzyskają Państwo kompleksowe informacje dotyczące prawidłowego przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wg obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uaktualnienie wiedzy dotyczącej zasad przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  • Wskazanie zmian prawnych dokonanych w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, w tym zmian: wysokości dofinansowania, definicji rzemieślnika, kwalifikacji instruktorów, zasad egzaminowania młodocianych pracowników.
  • Omówienie kwestii pomocy de minimis, wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przebiegu postępowania administracyjnego i zasad ochrony danych osobowych w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
  • Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów w praktyce.
  • Umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.

3. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe, wprowadzone od 1 września 2019r., w tym zmiana wysokości dofinansowania oraz zmiany w zakresie egzaminowania młodocianych pracowników.

4. Zmiana definicji rzemieślnika – od 1.01.2020r.

5. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem orzecznictwa wydanego w okresie przejściowym.

6. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika -zmiany w zakresie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, obowiązujące od 1 września 2019r.

7. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19, a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin oraz centrów usług wspólnych zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 460 PLN netto/os. Dla osób, które zgłoszą się do 6 sierpnia 2021 r., cena promocyjna 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 13 sierpnia 2021 r.