• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Konferencja Śląskie miasta dla młodzieży „Wzmacnianie sprawczości i wspólnotowości jako odpowiedź na kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

Program konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na konferencję której celem jest:

  • wspieranie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w obecnych czasach,
  • budowanie sieci współpracy na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez wymianę doświadczeń w zakresie stosowania skutecznych narzędzi wspierania odporności psychicznej dzieci i młodzieży oraz ich poczucia sprawczości i wspólnotowości w gminach/szkołach/społecznościach lokalnych,
  • dopuszczenie młodzieży do głosu i zaangażowanie jej w działania na rzecz młodzieży,
  • realizowanie postanowień edukacji dla pokoju.
zwiń
rozwiń
Program

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30-10.15

Rejestracja uczestników

10.15-10.40

Otwarcie Konferencji

10.40-11.10

Jak dbać o dobrostan psychiczny?

Matt Domogała, coach, mentor odporności psychicznej, gość specjalny z USA

 

11.10-12.10

Jak tworzyć miasta odpowiadające na potrzeby i oczekiwania dzieci i młodzieży, stosując adekwatne programy profilaktyczne?

Moderator:

Marlena Moliszewska-Gumulak, dyrektor ds. rozwoju Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego

Paneliści:

Mateusz Handel, I zastępca Burmistrza Mikołowa;

Anna Zasada Chorab, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;

Danuta Sowińska, dyplomowana suicydolożka, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego;

Dominik Kuc, członek Rady Fundacji Fundacja GrowSpace.

 

12.10-12.30

przerwa kawowa

12.30-12.45

Wykład

Jak budujemy wspólnotowość i sprawczość w czasach popandemicznych i wojennych. Antidotum dla kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzież

Agata Gemser Wrębiak, terapeutka, coach, dyrektor Centrum Motywacyjno - Profilaktycznego

12.45-13.45

Panel dyskusyjny

Jak edukacja dla pokoju może być wykorzystywana jako narzędzie budujące odporność psychiczną?

Moderator:

Katarzyna Syryjczyk-Słomska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych

Paneliści:

Andrzej Stefański, główny koordynator ds. Projektów Regionalnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;

Urszula Koszutska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego;

Bożena Bucka - dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS;

Adrian Kowalski - prezes Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica”;

Zofia Wala - Młodzieżowy Ambasador Pokoju.

13.45-14.05

Podpisy pod listem Ambasadorów Pokoju

 przerwa kawowa

14.05-14.30

Wykład

Jak wspierać dzieci i młodzież? – o metodzie Kids`Skills

Natalia Soja, trenerka, pedagog pracująca w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

 

Warsztaty dla młodzieży

 

W jaki sposób komunikować się bez przemocy, zapobiegać i ustrzec się przed nękaniem. Na bazie programu YouthMAX Johna C. Maxwella

Edyta Kwiatkowska, trener biznesu, facylitator, coach Maxwell Leadership

14.30-14.55

Wykład

Kompetencje przyszłości - uczenie się przez doświadczanie, dojrzałość empatyczna, odporność psychiczna, kreatywność i sprawczość.

Jacek Jakubowski, współzałożyciel i superwizor Grupy TROP

15.00

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy:
starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad gmin, powiatów, naczelników wydziałów edukacji, inne os. odpowiedzialne za edukację w gminach tj. dyrektorzy, nauczyciele, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, reprezentanci młodzieży: Młodzieżowi Liderzy; Młodzieżowe Rady, organizacje pozarządowe.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Katowice, 29 maja 2023 roku, Muzeum Śląskie w Katowicach, sala audytoryjna.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do 26 maja 2023 r. poprzez formularz zamieszczony na stronie www.okst.pl.