• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Przewodniczących Rad: Status przewodniczącego rady gminy w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029

Zaproszenie czerwiec 2024 r.

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas zajęć Prowadzący omówi przepisy związane ze statusem Przewodniczącego Rady i jego obowiązkami dotyczącymi funkcjonowania rady gminy w nowej kadencji 2024-2029.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2. Mandat radnego i jego cechy:
a) objęcie mandatu,
b) cechy mandatu,
c) wygaśnięcie mandatu.
3. Rada gminy jako organ stanowiący i jej zadania.
4. Rada gminy jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5. Wybór przewodniczący rady i jego odwołanie oraz rezygnacja.
6. Przewodniczący rady jako jej lider.
7. Zadania i obowiązki przewodniczącego:
a) organizowanie pracy rady,
b) prowadzenie obrad,
c) analiza oświadczeń majątkowych,
d) udział przewodniczącego w procedurze interpelacji i zapytań,
e) inne zadania przewodniczącego.
8. Wiceprzewodniczący rady:
a) ustawowy zakres obowiązków,
b) powierzanie zadań wiceprzewodniczącemu przez przewodniczącego.
9. Relacja przewodniczącego z biurem rady i innymi pracownikami urzędu - wydawanie poleceń pracownikom urzędu.
10. Rola przewodniczącego w zakresie prawidłowego funkcjonowania komisji rady.
11. Przewodniczący rady a kluby radnych.
12. Organ wykonawczy w gminie oraz jego podstawowe zadania.
13. Rola przewodniczącego w zakresie budowania prawidłowych relacji z organem wykonawczym.
14. Podstawowe prawa i ochrona radnego:
a) uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy,
b) indywidualne uprawnienia kontrolne radnych,
c) zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego,
d) dieta,
e) ochrona stosunku pracy,
f) ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków,
g) inne prawa radnego.
15. Podstawowe obowiązki radnego:
a) uczestniczenie w pracach rady i jej komisji,
b) kontakt z wyborcami,
c) etyka wykonywania mandatu radnego,
d) składanie oświadczeń majątkowych,
e) inne obowiązki radnych.
16. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych:
a) zakazy łączenia mandatu,
b) zakazy ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
c) zakazy zatrudnienia i realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
d) zakaz głosowania w sprawach dotyczących interesu prawnego radnego,
e) zakazy dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego,
f) inne zakazy i ograniczenia.
17. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, dostępu do informacji publicznej, podmiotów leczniczych i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Poradnika dla radnych – ABC samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Centrum Konferencyjne AS-BUD; Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Cena udziału: Cena promocyjna: 480 zł netto/os. Udział w spotkaniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 czerwca 2025 r.