Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję online zainicjowaną przez Członków Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych, działającym przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego imienia Waleriana Pańki.

Motywem przewodnim Konferencji, która odbędzie się 30 września br., będą kwestie związane z zarządzeniem jednostkami i spółkami komunalnymi w zakresie opłat komunalnych w aktualnych uwarunkowaniach prawnych, informatyzacją usług komunalnych oraz zapewnieniem dostępności mieszkańcom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z promocją usług komunalnych i dobrych praktyk.

Zakładamy, że Konferencja będzie merytoryczną dyskusją, która odbędzie się przy udziale ekspertów będących praktykami i zakończy się zredagowaniem postulatów będących opinią uczestników Konferencji.

Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych powstało w październiku 2019 roku z oddolnej inicjatywy będącej odpowiedzią na często zgłaszaną potrzebę regularnych spotkań w gronie praktyków na co dzień zajmujących się świadczeniem usług komunalnych. Celem działalności Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych są: spotkania szkoleniowe, działalność konsultacyjna i opiniotwórcza, dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie pełnej działalności (przepisy finansowe, merytoryczne oraz umiejętności zarządcze), wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.

Zapraszam Państwa do złożenia deklaracji uczestnictwa w Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych. Forum działała na podstawie przyjętego uchwałą statutu. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło w październiku 2019 r. członkowie wybrali przedstawicieli zarządu oraz ustalili częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. 

Z wyrazami szacunku,

Marlena Moliszewska-Gumulak Dyrektor OKST im. Waleriana Pańki

Tomasz Lemański  Prezes Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych

PROGRAM KONFERENCJI 
KARTA ZGŁOSZENIA