Zbliża się kolejne spotkanie członków Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych. Tematem przewodnim będą "Projektowane zmiany w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz kodeksie pracy". 

Szkolenie będziemy realizowali w formule stacjonarnej w siedzibie ośrodka w Katowicach (ul. Moniuszki 7, III piętro). 

W czasie spotkania uczestnicy zapoznają się ze zmianami przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie regulacji zasad powiązań pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi, a także ze zmianami w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu. Ponadto uczestnicy otrzymają widzę w zakresie nowelizacji kodeksu pracy w tym badania trzeźwości i pracy zdalnej oraz uzyskają wiedzę z innych nowelizacji związanych z covid-19 w tym pozyskania informacji o zaszczepieniu pracownika oraz o organizacji pracy.