Szanowni Państwo, już 22 czerwca, w godzinach od 9:00 do 12:30 odbędzie kolejne spotkanie naszego forum, poświęcone tematowi "Wymogi i ograniczenia prawne obowiązujące osoby zasiadające w organach spółek komunalnych oraz kierujących zakładami budżetowymi."

Szkolenie, przygotowane w wygodnej formule online, zbudowane zostało wokół zagadnień obligatoryjnych warunków dla osób, powoływanych do rady nadzorczej spółki komunalnej. Prowadzący omówi także ograniczenia oraz płynące z ich naruszeń konsekwencje dla samorządowców, będących członkami tych organów. W ramach spotkania, omówione zostaną także ograniczenia w podejmowaniu innych aktywności zawodowych, które dotykają osób, pełniących funkcje zarządcze w sektorze komunalnym.

Zagadnienia przygotowane specjalnie na to spotkanie opracował doświadczony radca prawny, zajmujący się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego. Prowadzący jest także autorem artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, oraz współautorem książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego".

Zapraszamy do udziału w spotkaniu. Zachęcamy także, do zgłaszania chęci członkostwa w Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych