Inicjatywa powołania Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych pojawiła się jako odpowiedz na często zgłaszaną potrzebę regularnych spotkań w gronie praktyków na co dzień zajmujących się organizowaniem usług komunalnych.
Celem działalności Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych są: spotkania szkoleniowe, działalność konsultacyjna i opiniotwórcza, dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie pełnej działalności (przepisy finansowe, merytoryczne oraz umiejętności zarządcze), wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.


Forum będzie działa na podstawie przyjętego uchwałą statutu. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 17, 18 października 2019 r. członkowie wybrali przedstawicieli zarządu oraz ustalili częstotliwość spotkań oraz wysokość składki członkowskiej. Obecnie wynosi ona 480 zł netto.

 

Osobą do kontaktu jest Anna Jakubowska – dyrektor OKST. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny: 503 58 75 42