Inicjatywa powołania Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych pojawiła się jako odpowiedz na często zgłaszaną potrzebę regularnych spotkań w gronie praktyków na co dzień zajmujących się organizowaniem usług komunalnych.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ma duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzanie forów samorządowych, dlatego z przyjemnością podejmiemy się koordynowania Forum Kierowników Jednostek Komunalnych.
Celem działalności Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych są: spotkania szkoleniowe, działalność konsultacyjna i opiniotwórcza, dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie pełnej działalności (przepisy finansowe, merytoryczne oraz umiejętności zarządcze), wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.


Forum będzie działało na podstawie przyjętego uchwałą statutu. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 17, 18 października 2019 r. członkowie wybrali przedstawicieli zarządu oraz ustalili częstotliwość spotkań oraz wysokość składki członkowskiej. Spotkania członków Forum odbywać się będą w II i IV kwartale każdego roku podczas dwudniowych spotkań wyjazdowych, a w I i III kwartale organizowane byłą po dwa jednodniowe spotkania szkoleniowo-integracyjne w siedzibie Ośrodka w Katowicach.
Składka członkowska wynosi 480 zł., co stanowi niewątpliwą korzyść biorąc pod uwagę ceny szkoleń branżowych.

Serdecznie zachęcamy do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do czynnego udziału w Forum. Na stronie internetowej Ośrodka www.okst.pl zamieszczamy program spotkania, deklarację, której wypełnienie i przesłanie będzie świadczyło o Państwa zainteresowaniu planowaną inicjatywą, projekt statutu Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych oraz dodatkowe informacje na temat Forum.


Osobą do kontaktu jest Marlena Moliszewska – Gumulak – dyrektor OKST. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny: 32 206 98 43 wew. 30.

Licząc na Państwa zainteresowanie powoływanym Forum łączę wyrazy szacunku i poważania.

Marlena Moliszewska – Gumulak
Dyrektor