Zarząd Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunlanych 

W dniu 28 lutego nastąpiła zmiana w skadzie zarządu kadencji 2019-2020 r.

Tomasz Lemański - Przewodnicząca Forum,  Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach,

Rafał Barszcz – Pierwszy Wiceprzewodniczący Forum, Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Zbrosławicach.

Monika Trzcionkowska - Druga Wiceprzewodnicząca Forum, Dyrektor Bytomskich Mieszkań 

 

Pierwszy skład Zarządu Forum

Ewa Weber - Przewodnicząca Forum, Prezes Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitarnej,

Tomasz Lemański – Pierwszy Wiceprzewodniczący Forum, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach,

Rafał Barszcz – Drugi Wiceprzewodniczący Forum, Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Zbrosławicach.