Celem Forum jest organizacja spotkań z wybitnymi specjalistami na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz wymiana doświadczeń związanych ze stosowaniem prawa w jednostkach samorządu terytorialnego. Członkami są prawnicy - głównie radcowie prawni - zatrudnieni lub współpracujący z jednostkami administracji publicznej.

Formuła spotkań:
Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu (z reguły w ostatnią środę miesiąca) w godzinach 10 – 15. Spotkania są okazją do wypełniania obowiązku dokształcania i doszkalania się radców prawnych zgodnie z ustawą o radcach prawnych. Każdorazowo na spotkaniach będą przygotowane materiały szkoleniowe i zaświadczenia wraz z programem. Spotkania będą odbywać się w siedzibie Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego. Tematy spotkań są ustalane przy udziale członków forum.

Warunki przystąpienia do Forum:
Warunkiem przystąpienia do Forum jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej do Ośrodka.