Zarząd w składzie:

Przewodniczący Zarządu:
mec. Krzysztof S. Grochalski - Radca Prawny Urzędu Miasta w Oświęcimiu i Gliwicach.

Członkowie zarządu:

mec. Mariola Hajduk - Mariola Hajduk ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyteru Śląskiego w Katowicach w 1985r. Pracę zawodową rozpoczęła w tym samym roku w Dziale Organizacyjno-Prawnym Uniwersytetu Śląskiego. Z samorządem terytorialnym związana jest zawodowo od 1990r., a więc od początku jego powstania w wyniku transformacji ustrojowej. W 1992r. ukończyła aplikację radcowską i rozpoczęła pracę na stanowisku radcy prawnego udzielając pomocy prawnej różnorodnym jednostkom i organom administracji samorządowej i państwowej. Aktualnie zatrudniona jest w Urzędzie Gminy w Rudzincu oraz w Urzędzie Gminy w Wielowsi prowadząc obsługę prawną tych jednostek oraz organów gminy. Radca Prawny Urzędu Gminy Rudziniec.mec. Grzegorz Słodkiewicz – Radca Prawny Urzędu Miasta Rybnik.
mec. Elżbieta Ciszewska – Radca Prawny Urzędu Miasta Poręba.