Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum, które odbędzie się 12 września 2022 r. w temacie "Wydawanie decyzji administracyjnych, zajęcia praktyczne". Zajęcia stacjonarne pomogą Państwu udoskonalić praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenie postępowania administracyjnego. Na zajęciach przedstawimy stanowiska sądów administracyjnych w sprawach należących do tematu i budzących poważne wątpliwości interpretacyjne. Zaprezentujemy najnowsze zmiany KPA, w tym zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych.